Dňa 6. februára 2014
              zmenila naša spoločnosť majiteľa
              aj názov na GRAND SBS s.r.o.
              Sídlo spoločnosti zostáva na
              starej adrese.