SLUŽBY
 

Nami ponúkané SLUŽBY pre domácnosti a firemných klientov:

- ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavenej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkmi
- ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
- ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
- ochrana majetku pri preprave
- ochrana prepravy majetku a osoby
- ochrana osoby
- zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia
- prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
- vypracúvanie plánu ochrany
- poradenstvo týkajúce sa našich činnosti
- odborná príprava osôb našich činnosti

Uvedomujeme si, že všetci potencionálni zákazníci hľadajú kvalitu, potrebujú istotu a chránia svoje dobré meno, preto dbáme, aby bezpečnostné služby, ktoré poskytujeme zákazníkom, mali požadovanú kvalitatívnu úroveň, riešili maximálnu bezpečnosť chráneného záujmu pri minimalizácii bezpečnostných rizík s primeranými nákladmi, ktoré zodpovedajú výške rizika a nasadených prostriedkov. K zabezpečeniu naplnenia týchto cieľov smeruje naša personálna a riadiaca práca pri výbere, príprave, výkonu a kontroly výkonu našich zamestnancov. Spoľahlivosť služieb firmy GRAND SBS s.r.o. pri výkone ochrany majetku využívajú zákazníci v odvetviach výroby, obchodu a služieb, iných organizácii; ich referencie sú pozitívne

Pult centralizovanej ochrany:

Ponúkame Vám napojenie aj Vašej domácnosti na Pult centrálnej ochrany prostredníctvom elektronickej zabezpečovacej a požiarnej signalizácie. V súčasnosti možno hovoriť o najlepšom spôsobe technickej ochrany Vášho majetku.
Na Pult centrálnej ochrany môže byť napojený:
Rodinný dom
Byt
Chata
Sídlo firmy
Garáže
Sklady
A pod.

Spôsob ochrany:

Po pripojení Vašej domácnosti na Pult centrálnej ochrany prebieha neustály prenos informácií z ústredne elektronického zabezpečovacieho systému na pult a Vaša domácnosť je 24 hodín denne monitorovaná našimi zamestnancami. Prenos informácií možno zabezpečiť niekoľkými spôsobmi:
• GSM mobilné pripojenie
• dostupným internetovým pripojením (pevná linka)
• telefónna linka
Možnosť napojenia objektu na PCO po celé SR, spolupracujeme s SBS po celom území, zaisťujeme výjazdy Zásahové skupiny pre SBS zo Žiliny, Topoľčian, Prievidze a pod a naopak tieto SBS vykonávajú výjazdy na chránené objekty pripojené na náš PCO v mieste svojho pôsobenia

Spolupracujeme so spoločnosťami:
http://www.guard-sys.sk/,
http://e-shop.jablotron.sk/,
http://www.sazos.sk/

Cenník výjazdov a doplnkových služieb – dohaduje sa individuálne, podľa miesta, vzdialenosti od centra TN a hrozby napadnutia objektu

Zabezpečovací systém:

Elektronický zabezpečovací systém okamžite ohlási vniknutie nepovolanej osoby do objektu a vzniknutú situáciu – poplach hlási viacerými spôsobmi:

• odoslaním sms na požadované telefónne číslo, prípadne vytočenie telefónneho čísla
• kontaktovaním pultu centralizovanej ochrany
• odoslaním fotiek z vnútra objektu na mailovú adresu
• lokálne sirénou