KONTAKT
 

GRAND SBS s.r.o.

Sídlo: Zlatovská 2211, 911 05 Trenčín
Oprávnenie: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, odd. Sro., vložka číslo 11367/R
Licencia na prevádzkovanie strážnej služby č. PS 000999

IČO: 36306991
IČ DPH: SK2020176279

Štatutárny zástupcovia:
Černička Milan       +421 (905) 389 540
Ing. Kopunec Peter +421 (917) 678 395

telefón: +421 (905) 222 761
+421 (905) 479 860
+421 (32) 744 3846
+421 (32) 743 0860
e-mail: grandsbs@grandsbs.sk
http:// www.grandsbs.sk